Podręcznik szkolny – co to takiego

Podręczniki uniwersalne są najczęściej pierwszym kontaktem ucznia z danym przedmiotem w szkole. Na dodatek uważa się, że kontakt ten wnosi bardzo dużo do przyszłości każdego ucznia. Atrakcyjny, ciekawy oraz przemyślany podręcznik do geografii klasa 6, będzie na pewno skuteczniejszy od szarego, bezbarwnego oraz pozbawionego wyrazu podręcznika.

Do czego można zaliczyć podręcznik?

Wszystkie podręczniki szkolne są zaliczane do grupy pomocy dydaktycznych. Podręczniki są definiowane jako komunikaty skomponowane w przeróżnych językach oraz umieszczone na nośnikach różnego rodzaju. Wyróżnia się drukowany podręcznik, ale także elektroniczne e-booki.

Niezależnie od tego, jak podręcznik powstał, jest on przekazem, czy też publikacją stworzoną przez autora dla osiągnięcia wszelkich dydaktycznych oraz wychowawczych celów. Podręczniki są nieodzownym elementem wyposażenia każdego ucznia i to od wielu, wielu lat.

Podręczniki są szkolnymi książka...

Read More

Planeta Nowa – podręcznik do geografii dla kl.6

"Planeta Nowa" to tytuł podręcznika do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Książka została wydana przez Nową Erę. Autorami podręcznika są: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński. Treści zawarte w podręczniku zostały podzielone na kilka działów.

Podział na działy

  • Współrzędne geograficzne
  • Ruchy Ziemi
  • Środowisko przyrodnicze i ludność Europy
  • Gospodarka Europy
  • Sąsiedzi Polski

Budowa poszczególnych działów

  • Każda  jednostka lekcyjna rozpoczyna się frazą "Zanim zaczniesz..." - jest to znak dla ucznia, że należy przypomnieć sobie treści z wcześniejszych lekcji
  • Tekst główny, przedstawiający ważne informacje, podzielony jest na mniejsze podrozdziały, aby uczniom łatwiej było przyswoić wiedzę
  • Tekst najczęściej uzupełniany jest rysunkami, wykresami, mapami, które ilustrują pewne treści. W podręczniku jest również wiele zdjęć pobudzających wyobraźnię ucznia
  • Na marginesach wyjaśniane są trudne pojęcia ...
Read More

Przyswajanie wiedzy dzięki podręcznikom szkolnym

Podręczniki pełnią funkcję samokształceniową. Dotyczy bezpośrednio procesu zdobywania samodzielnej wiedzy, jak i rozwiązania umiejętności praktycznych oraz umysłowych. Warunek realizacji samokształceniowej funkcji podręcznika szkolnego to oczywiście odpowiednia motywacja do pracy. Każdy uczeń musi się zachęcać do aktywności, a także musi się wykazywać samodzielnością.

Jak podręcznik przekazuje uczniom wiedzę?

Podręczniki muszą wzbudzać zainteresowanie ucznia. Do tego muszą zachęcać do dalszych poszukiwań na dany temat. Konieczna jest także prezentacja problemowa. W tej części musi być zawartych mnóstwo pytań. Liczy się ogromnie wykazanie możliwości zastosowania praktycznego materiału nauczania, jak i rozwiązywania wszelkich problemów.

Głównym zadaniem, którym musi się wykazywać Świetna książka - podręcznik do geografii dla klas 6, jest przekazywanie wiedzy. Jak tego dokonuje? Akcentowanie szczególnie ważnych treści, utrwa...

Read More