Archive for Maj, 2011

2

Wypowiedzenie umowy o pracę – co napisać w odwołaniu do sądu pracy? Cz. I

Jak wiemy, w wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca powinien zawrzeć pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy. O co właściwie tutaj chodzi i jak się za to zabrać?

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

2

Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Pracodawcy często ograniczają się do wskazania utraty zaufania jako jedynej – i bliżej niesprecyzowanej – przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

0

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę – jak odzyskać podatek?

W poprzednim poście napisałam kilku słów o opodatkowaniu – a dokładnie o zwolnieniu z opodatkowania – odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Dzisiaj pora opowiedzieć o tym, jak można spróbować odzyskać podatek zapłacony (w formie zaliczek na podatek dochodowy) przez płatnika (pracodawcę bądź komornika, w zależności od tego, czy wyrok sądu jest wykonywany dobrowolnie, czy też w drodze egzekucji).

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

0

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę – czy trzeba płacić podatek?

Pracodawca rozwiązał z Tobą umowę o pracę na czas określony, odwołałeś się do sądu pracy, który uznał, że rozwiązanie było niezgodne z prawem i zasądził na Twoją rzecz odszkodowanie.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

Orzeczenia, do których warto zajrzeć:

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 115/07;
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 752/07;
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 397/07;
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt SK 51/06.
2

Posługa religijna jako przedmiot umowy o pracę

Przeglądając Monitor Prawa Pracy trafiłam na niecodzienny wyrok Sądu Najwyższego, który rozpoznawał skargę kasacyjną dotyczącą zatrudnienia proboszcza przez parafię ewangelicko-augsburską. Chodzi o wyrok SN z 5 maja 2010 r., sygn. akt I PK 201/09.

Orzeczenie SN jest o tyle ciekawe, że kwestie związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy są analizowane na tle prawa kościelnego i aktów tegoż prawa mających na celu powołanie proboszcza oraz wykonywanie posługi religijnej. Lektura jest nad wyraz interesująca, a przy okazji można się czegoś dowiedzieć o proboszczu, który próbował ratować swoją sytucję :-)

Przy okazji warto podkreślić zasady, jakie trzeba brać pod uwagę w postępowaniu o ustalenie istnienia stosunku pracy – tu oddaję głos Sądowi Najwyższemu:

[...] wypada przywołać zasadę, że praca może być wykonywana na różnej podstawie prawnej i nie ma w tym zakresie domniemania zawarcia umowy o pracę. W sprawie kwalifikacji zobowiązania najważniejszym elementem jest wola stron. Przy czym kwalifikacji prawnej więzi, jaka powstała na tle zatrudnienia powoda [proboszcza - dopisek mój], nie można dokonywać ex post, lecz trzeba jej dokonać z uwzględnieniem faktów mających miejsce przy nawiązywaniu tej więzi, a nie po jej rozerwaniu w okolicznościach nieprzyjemnych dla powoda [proboszcza - dopisek mój], które to okoliczności spowodowały, iż bardziej dogodna życiowo byłaby dla powoda [proboszcza - dopisek mój] ocena, że pozostawał w stosunku pracy. [...]

Więcej można przeczytać tutaj: http://www.monitorprawapracy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=120&id=1059.