Choroba przerywa urlop wypoczynkowy

Jeżeli pracownik zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego – i zostanie to wykazane odpowiednim zaświadczeniem lekarskim – urlop ulega przerwaniu z mocy prawa, a pracodawca ma obowiązek przesunąć niewykorzystaną część urlopu, tj. udzielić go w terminie późniejszym. Jest tak dlatego, że chorując pracownik nie wykorzystuje urlopu wypoczynkowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Taka zasada wynika z art. 166 Kodeksu pracy:

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:
1)    czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, [...]

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Istotne jest, że pracodawca ma obowiązek przesunąć urlop tylko wówczas, gdy zostanie mu przedstawiony odpowiedni dokument potwierdzający chorobę, czyli potocznie zwolnienie lekarskie. Bez takiego dokumentu, np. na podstawie informacji od pracownika bądź innych osób, pracowda nie musi podejmować działań wskazanych w art. 166 Kodeksu pracy.

Kiedy niewykorzystana część urlopu?

Kodeks pracy nie przewiduje, że niewykorzystana część urlopu będzie przypadała automatycznie po powrocie pracownika do zdrowia. Obowiązują tutaj zatem ogólne zasady udzielania urlopów. W tym konkretnym przypadku termin, na który przesunięty zostaje niewykorzystany urlop, podlega uzgodnieniu z pracownikiem. Ustalając taki termin, należy pamiętać, że urlop będzie przesunięty tylko o taką liczbę dni będących dla pracownika dniami roboczymi, jaka przypadała na czas jego choroby. Jeżeli więc choroba obejmowała dni wolne od pracy, niedziele lub święta (w zależności od rozkładu czasu pracy pracownika), to dni te nie będą zaliczane do okresu niewykorzystanego urlopu, który podlega przesunięciu.

Orzeczenia Sądu Najwyższego, do których warto zajrzeć:

  • wyrok z dnia 28 października 2010 r., sygn. akt II PK 123/09,
  • wyrok z dnia 10 listopada 1999 r., sygn. akt I PKN 350/99.

Zdjęcie: http://www.morguefile.com/archive/display/174674