Minimalne wynagrodzenie w 2012 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2012 r.Na wtorkowym posiedzeniu (13 września br.) rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Ma ono wynosić 1500 zł brutto – czyli wzrośnie o ok. 8% w stosunku do roku bieżącego (obecnie płaca minimalna to 1386 zł).

1500 zł brutto da „na rękę” (po potrącenie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) 1111 zł z groszami, czyli o ok. 79 zł więcej niż w 2011 r.

Ze strony organizacji pracodawców pojawiają się głosy, że podniesienie płacy minimalnej do 1500 zł brutto spowoduje, iż firmy niechętnie będą zatrudniać nowych pracowników, szczególnie tych o niskich kwalifikacjach w regionach mniej zaawansowanych gospodarczo.

A co Wy o tym myślicie?