Przedłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w 2012 roku

Od początku 2010 r. pracownice mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jego docelowa długość wynosi:

  • do 6 tygodni – w przypadku narodzin jednego dziecka,
  • do 8 tygodni – w przypadku narodzin więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie

i będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r.

Do docelowego wymiaru zbliżamy się etapami. Początek 2012 roku to moment, w którym następuje wydłużenie przejściowej długości dodatkowego urlopu macierzyńskiego:

  • z 2 do 4 tygodni – w przypadku narodzin jednego dziecka,
  • z 3 do 6 tygodni – w przypadku bliźniąt, trojaczków i wieloraczków.

Szansa na skorzystanie z wydłużonego dodatkowego urlopy macierzyńskiego pojawi się nie tylko wówczas, gdy jego początek przypadnie po 1 stycznia 2012 r. Przepisy ustawy wprowadzającej dodatkowy urlop macierzyński stanowią bowiem, że matka znajdującą się na tym urlopie w dniu 1 stycznia 2012 r. nabywa prawo już do dłuższego wymiaru, a konkretnie do różnicy pomiędzy wymiarem podwyższonym a dotychczasowym. Różnica ta wynosić będzie 2 i 3 tygodnie.  Można wykorzystać je w pełni bądź tylko jeden lub dwa tygodnie, w zależności od preferencji. Nie można ich jednak podzielić, urlop jest bowiem jednorazowy.

Trzeba pamiętać, że wydłużenie nie nastąpi automatycznie. Żeby móc skorzystać z nadwyżkowych tygodni będących skutkiem wydłużenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, trzeba złożyć pisemny wniosek. Powinno to nastąpić nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowych tygodni urlopowych. Ponieważ przypadają one bezpośrednio po wykorzystaniu dotychczasowego wymiaru urlopu, ze złożeniem wniosku nie można czekać do ostatniej chwili tego urlopu.

Zdjęcie: http://www.sxc.hu/photo/290373