Archive for Grudzień, 2011

2

Do Siego Roku!

Wszystkim czytelnikom bloga i osobom, które poznałam przy okazji mojej blogowej przygody – życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku, tak na polu zawodowym, jak i osobistym :-)

 

0

Zaległy urlop – w 2012 r. do końca września?

Być może czytałeś już lub słyszałeś, że 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie zmiana Kodeksu pracy, zgodnie z którą wydłużeniu ulega okres, do którego pracownikowi należy najpóźniej udzielić urlopu niewykorzystanego w danym roku – obecnie termin ten to koniec marca, zaś za parę dni będzie to 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Zmiana wynika z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Sprawa wydaje się dość prosta, ale – jak to bywa wśród prawników – pojawiły się różne poglądy co do tego, do kiedy należy wykorzystać urlop zaległy za 2011 r.: do końca września 2012 r. czy też do końca września 2013 r.?

Temat został poruszony w Gazecie Prawnej, a także w blogosferze prawniczej: na blogu DZP Labour Law Blog oraz na blogu e-prawnik.pl. Można tam znaleźć szereg argumentów zarówno za pierwszym, jak i drugim poglądem.

Osobiście przychylam się do stanowiska, zgodnie z którym urlop zaległy za 2011 r. powinien być wykorzystany do 30 września 2012 r. Przede wszystkim dla mnie najważniejszym argumentem jest to, że urlop niewykorzystany w 2011 r. staje się zaległy z dniem 1 stycznia 2012 r., a zatem w dniu, kiedy obowiązują już nowe przepisy. Nie widzę zatem powodu, że przesuwać datę jego wykorzystania aż o rok, tym bardziej, że ustawa deregulacyjna nie zawiera przepisów przejściowych, które by to nakazywały. Czym innym jest nabycie prawa do urlopu z dniem 1 stycznia 2011 r., czym innym zaś fakt, że urlop ten stał się zaległy, gdyż z jakichś względów pracownik nie wykorzystał go w roku 2011.  W związku z tym trudno zgodzić się z argumentem zwolenników drugiego poglądu, że mamy tu do czynienia z działaniem prawa wstecz – ja takiego działania nie widzę, wręcz przeciwnie.

A Ty co sądzisz na ten temat?

0

Czy odwołanie z funkcji członka zarządu uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę?

Dzisiaj proponuję temat z pogranicza prawa handlowego i prawa pracy.

Zanim przejdę do rzeczy, napiszę kilka słów wyjaśnienia. Wtedy stanie się jasne, dlaczego w ogóle pada pytania postawione w temacie postu.

Członek zarządu spółki z o.o. lub akcyjnej, ale również np. spółdzielni, może być zatrudniony w tej organizacji na podstawie umowy o pracę. Z prawnego punktu widzenia mamy tu do czynienia z dwiema relacjami pomiędzy członkiem zarządu a spółką (spółdzielnią) (tak, wiem, prawnicy lubią komplikować proste sprawy ;-) ). Pierwsza to relacja nazywana korporacyjną czy też organizacyjną, w ramach której osoba zainteresowana funkcjonuje na zewnątrz jako członek zarządu spółki (spółdzielni), powołany przez odpowiedni organ i umocowany do reprezentowania spółki (spółdzielni) w ustalonym zakresie. Druga to relacja oparta na stosunku pracy, formalnie niezależnym od relacji korporacyjnej. Niezależność ta oznacza, że odwołanie członka zarządu ze stanowiska przez właściwy organ spółki (spółdzielni) zgodnie z umową spółki/statutem i ustawą co do zasady nie wpływa automatycznie na byt umowy o pracę.

Czytaj więcej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

7

Nietrzeźwość a rozwiązanie umowy o pracę

W komentarzu do poprzedniego wpisu Lech Malinowski podsunął mi temat dotyczący zagadnienia alkoholu w pracy – mianowicie, czy bycie w pracy pod wpływem alkoholu uprawnia do rozwiązania umowy przez pracodawcę, jeżeli praca nie wymaga bycia trzeźwym na podstawie innych przepisów ani nie ma takich zastrzeżeń w umowie i regulaminie pracy.

Czytaj więcej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

3

Listopad 2011 – ilu czytelników ma blog?

Ach, te charakterystyczne „dołki” weekendowe :-)

Najpopularniejsze frazy wyszukiwania to:

ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2011
okresy wypowiedzenia umowy o pracę 2011
jak liczyć okres wypowiedzenia
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2011
okres wypowiedzenia umowy o pracę 2011
umowa na czas określony wypowiedzenie 2011
jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę
wypowiedzenie umowy na czas określony 2011
utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia
ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2011
wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę wzór
wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór
wzory umowy o prace
ekwiwalent+za+niewykorzystany+urlop+2011
praktycznie o prawie pracy
wydłużenie urlopu macierzyńskiego 2012
opłata od apelacji
rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika wzór
skarga kasacyjna opłata
spożywanie alkoholu w pracy
wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracownika wzór
wzór wypowiedzenia umowyn o pracę
alkohol w pracy 2011
czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę mailem

Niezmiennie zatem interesują Was kwestie związane z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop i rozwiązywaniem umowy o pracę.