Wzory Archive

0

Wzór pozwu o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Dla chętnych – wzór pozwu o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenia umowy o pracę (format PDF).

Ściągnij wzór pozwu o odszkodowanie

UWAGI:

  • miejsca podświetlone na żółto należy zastąpić odpowiednimi danymi,
  • w punkcie I. pozwu trzeba wpisać kwotę żądanego odszkodowania z uwzględnieniem kwoty brutto wynagrodzenia,
  • wartość przedmiotu sporu jest taka sama jak kwota żądanego odszkodowania
0

Wzór pozwu o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę

W ramach podsumowania wpisów dotyczących roszczeń przysługujących pracownikowi w razie wypowiedzenia umowy o pracę przedstawiam wzór pozwu o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne (format PDF).

Ściągnij wzór pozwu o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę

UWAGI:

  • miejsca podświetlone na żółto należy zastąpić odpowiednimi danymi
0

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – wzór

Na zakończenie cyklu wpisów dotyczących rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika prezentuję wzór oświadczenia pracodawcy w tym zakresie (format PDF).

Ściągnij wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

UWAGI:

  • miejsca podświetlone na żółto należy zastąpić odpowiednimi danymi
  • podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę ma charakter jedynie przykładowy; w konkretnej sytuacji należy podać rzeczywiste okoliczności, które uzasadniają zwolnienie dyscyplinarne
0

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór dla pracodawcy

W dzisiejszym wpisie prezentuję przykładową treść oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

0

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór dla pracownika

Dla zainteresowanych – wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony do wykorzystania przez pracownika.

miejsce i data

dane pracownika: imię nazwisko/adres

dane pracodawcy: nazwa i adres

OŚWIADCZENIE

O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

Na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy niniejszym rozwiązuję umowę o pracę na czas nieokreślony, łączącą mnie z nazwa pracodawcy z siedzibą w miejscowość.

podpis pracownikaJeżeli wiesz, jaki obowiązuje Cię okres wypowiedzenia, po nazwie miejscowości możesz dopisać odpowiednią formułkę (nie jest to jednak konieczne). Na przykład, jeżeli zastosowanie ma jednomiesięczny okres wypowiedzenia, a oświadczenie składasz w styczniu 2011 r., formułka będzie brzmiała:

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie dnia 28 lutego 2011 r.

UWAGI:

  • miejsca zaznaczone pogrubioną kursywą należy zastąpić odpowiednimi danymi
  • wzór może zostać wykorzystany do wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, jeżeli została w niej przewidziana taka możliwość
  • wzór nie powinien być wykorzystywany przez pracodawcę, albowiem brakuje w nim dwóch istotnych elementów: przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę oraz pouczenia o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy