Nota prawna

Treści opublikowane w niniejszym blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i nie stanowią, w jakimkolwiek zakresie, opinii bądź porady prawnej w odpowiedzi na jakiekolwiek zapytanie odnoszące się do konkretnego stanu faktycznego.

W związku z powyższym zawartości niniejszego bloga nie należy traktować jako podstawy do podejmowania decyzji prawnych w sprawie indywidualnej ani jako substytutu dla pomocy prawnej uzyskanej od osoby uprawnionej do świadczenia takiej pomocy. Autorka bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści niniejszego bloga. Wskutek lektury niniejszego bloga pomiędzy autorką a czytelnikiem nie powstaje relacja prawnik-klient.

Treści opublikowane w niniejszym blogu są odzwierciedleniem poglądów autorki i nie mogą być uważane za stanowisko reprezentowanej przez nią kancelarii.

Autorka uprawniona jest do zmiany treści opublikowanych w niniejszym w blogu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych.