O blogu

Jeśli szukasz praktycznych informacji odnośnie spraw z zakresu prawa pracy bądź innych aspektów prawa – dobrze trafiłeś.

W ramach swojej praktyki jako radca prawny wielokrotnie stykałam się z sytuacjami, w których osoby zainteresowane, wiedzione intuicją bądź aktualną potrzebą, podejmowały nietrafne, niekorzystne, a nawet niezgodne z prawem decyzje, choć często działały w dobrej wierze. Decyzje te po krótszym lub dłuższym czasie rodziły niepotrzebne komplikacje bądź wymagały poniesienia kosztów, których można było uniknąć.

Zauważyłam, że negatywne konsekwencje, których doświadczali moich klienci, były w dużej mierze wynikiem braku świadomości prawnej, a jednocześnie niechęci do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Nieznajomość praw i obowiązków dotyczy nie tylko pracowników i pracodawców w stosunkach pracy, lecz także innych osób występujących w różnorakich relacjach prawnych – tych codziennych i tych mniej powszechnych.

Podobnie jak w medycynie, tak i w prawie ma zastosowanie paremia LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ. Możesz uniknąć negatywnych skutków prawnych bądź należycie zadbać o swoje interesy, jeśli wcześniej poznasz swoje prawa i obowiązki oraz podstawowe mechanizmy prawne. Celem tego bloga jest upowszechnienie praktycznych informacji na ten temat – z zakresu prawa pracy przede wszystkim, lecz nie tylko. Będę umieszczać w nim wpisy zainspirowane artykułami prasowymi i sytuacjami, z którymi stykam się w mojej pracy zawodowej. Znajdziesz tutaj również posty dotyczące ważnego dla praktyki orzecznictwa oraz zmian w przepisach.

Życzę owocnej lektury i zapraszam do komentowania oraz do zadawania pytań!