2

Pracownica, której wypowiedziano umowę o pracę, zachodzi w ciążę – co dalej?

Umowa o pracę pracownicy, która otrzymała wypowiedzenie, a następnie zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, nie może zostać rozwiązana – tak orzekł niedawno Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt II PK 85/10.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

Orzeczenia Sądu Najwyższego, do których warto zajrzeć:

  • wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r., sygn. akt I PKN 330/00,
  • wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2007 r., sygn. akt II PK 24/07,
  • wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 1995 r., sygn. akt I PRN 23/95.