0

Kilka dodatkowych uwag o rozwiązaniu umowy o pracę pocztą

W komentarzu pod wpisem na temat wypowiedzenia umowy o pracę pocztą napisałam, że przy doręczaniu pocztą oświadczeń woli zmierzających do rozwiązania umowy o pracę (tj. oświadczenie o wypowiedzeniu bądź oświadczenia o rozwiązaniu bez wypowiedzenia) można zastosować konstrukcję tzw. doręczenia zastępczego.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

Orzeczenia Sądu Najwyższego, do których warto zajrzeć:

  • postanowienie SN z 9 lipca 2009 r., sygn. akt II PZP 3/09,
  • wyrok SN z 5 października 2005 r., sygn. akt I PK 37/05,
  • wyrok SN z 20 stycznia 2004 r., sygn. akt II CK 358/02.