przywrócenie do pracy Archive

0

Majówka a odwołanie do sądu pracy

Majówka trwa w najlepsze, dla niektórych już od soboty, dla innych – od jutra. Jest piękna pogoda (w Krakowie ma być 30 stopni), świeci słońce – nic tylko wypoczywać i ładować akumulatory.

Kto by myślał o sądach w tak przyjemnych okolicznościach przyrody.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

4

W umowie o pracę na czas określony nie ma klauzuli o wypowiedzeniu – czy można ją wypowiedzieć?

W komentarzy pod poprzednim wpisem mój kolega po fachu, Karol Sienkiewicz, autor bloga Dochodzenie wierzytelności, zwrócił uwagę na problem związany z wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony, w której nie przewidziano takiej możliwości. Kwestia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, jakie w takiej sytuacji skutki prawne ma złożone przez pracodawcę lub pracownika oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

Czytaj więcej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

Zdjęcie: Michal Marcol / FreeDigitalPhotos.net

2

Diagram – roszczenia w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie graficzną informację o roszczeniach przysługujących pracownikowi w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

Czytaj więcej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

1

60 zł kosztów zastępstwa procesowego za sprawę o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Jakiś czas temu natknęłam się na tezę orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r., sygn. akt I PZP 6/10. Teza ta jest następująca:

Podstawę zasądzenia przez sąd opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego w sprawie ze stosunku pracy o odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 § 1 w związku z art. 58 k.p., stanowi stawka minimalna określona w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.); Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

3

Dyscyplinarka za korzystanie z firmowego sprzętu w celach prywatnych

Wiemy, że zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić m. in. w przypadku ciężkiego naruszenia przez tegoż pracownika swoich podstawowych obowiązków. Jak już wspominałam na blogu, Kodeks pracy nie definiuje, co należy rozumieć przez to pojęcie, konieczne jest jednak, aby zachowanie pracownika istotnie naruszało w ważnej sprawie interes pracodawcy. Nie ma przy tym wymogu, aby wskutek zachowania pracownika pracodawca poniósł szkodę majątkową. Jednocześnie bierze się pod uwagę zawinienie pracownika, które może wyrażać się w rażącym niedbalstwie lub winie umyślnej.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.