spożywanie alkoholu w pracy Archive

7

Nietrzeźwość a rozwiązanie umowy o pracę

W komentarzu do poprzedniego wpisu Lech Malinowski podsunął mi temat dotyczący zagadnienia alkoholu w pracy – mianowicie, czy bycie w pracy pod wpływem alkoholu uprawnia do rozwiązania umowy przez pracodawcę, jeżeli praca nie wymaga bycia trzeźwym na podstawie innych przepisów ani nie ma takich zastrzeżeń w umowie i regulaminie pracy.

Czytaj więcej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

0

Pracodawca może zadecydować o badaniu stanu trzeźwości pracownika

Wczoraj – 1 lipca 2011 r. – weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zapewne wielu czytelników o tym słyszało, o ustawie dyskutuje się bowiem szeroko w kontekście ułatwień przedsiębiorców (zastąpienie zaświadczeń oświadczeniami, możliwość przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego bezpośrednio w spółkę kapitałową, itd.).

Co zmienia ustawa w relacjach pracodawca-pracownik?

Niewiele. Kodeks pracy pozostał nieruszony. Ciekawa zmiana dotyczy jednak kwestii trzeźwości pracownika w pracy i związanych z tym uprawnień pracodawcy – materia ta regulowana jest przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Badania stanu trzeźwości pracownika – z czyjej inicjatywy?

Część dotychczasowych przepisów pozostaje bez zmian. Mianowicie, pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Pracownika należy poinformować o przyczynach niedopuszczenia do pracy. Pojawia się wówczas problem zbadania stanu trzeźwości pracownika.

Do 30 czerwca 2011 r. takie badanie mogło być wykonane jedynie na wniosek pracownika. Bez inicjatywy pracownika w tym zakresie nie dochodziło do badania. Od piątku wykonania badania może żądać również pracodawca.

Jest to dość istotne w przypadku, gdy pojawiają się wątpliwości co do stanu trzeźwości pracownika. Trzeba pamiętać, że spożywanie alkoholu w pracy może stanowić przyczynę zwolnienia dyscyplinarnego. Nowe uprawnienie umożliwia pracodawcy zabezpieczenie dowodu na nietrzeźwość pracownika, niezależnie od jego inicjatywy. Dowód taki może być bardzo przydatny w sporze sądowym wynikłym na skutek rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodów związanym ze spożywaniem alkoholu w pracy.

ustawa