wymiar urlopu Archive

0

2012 r. – zmiany w prawie pracy

Jakie zmiany w prawie pracy przyniesie 2012 r. Oto najważniejsze z nich:

  • wzrosło wynagrodzenie minimalne – o szczegółach pisałam tutaj,
  • urlop zaległy za poprzedni rok będziemy mogli wykorzystać do końca września roku następnego, a nie – jak dotychczas – do końca marca; więcej szczegółów tutaj,
  • wydłużeniu ulegnie dodatkowy urlop macierzyński – z 2 do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz z 3 do 6 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci,
  • dłuższy będzie również urlop ojcowski – będzie trwał 2 tygodnie, a nie jeden, przy czym nadal będzie mógł być wykorzystany tylko do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia,
  • zasadniczy czas pracy osoby niepełnosprawnej wyniesienie co do zasady 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast wymiar skrócony – tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – będzie mógł być zastosowany w odniesieniu do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Wszystkie te modyfikacje wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Z pewnością w ciągu roku Kodeks pracy i innej przepisy prawa pracy będą zmieniane kilkakrotnie. O wszystkich zmianach dowiesz się z tego bloga – zachęcam Cię do lektury i subskrybowania wpisów :-)

Czy interesowałoby Cię podsumowanie roku 2011? Daj mi znać w komentarzu!

0

Zaległy urlop – w 2012 r. do końca września?

Być może czytałeś już lub słyszałeś, że 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie zmiana Kodeksu pracy, zgodnie z którą wydłużeniu ulega okres, do którego pracownikowi należy najpóźniej udzielić urlopu niewykorzystanego w danym roku – obecnie termin ten to koniec marca, zaś za parę dni będzie to 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Zmiana wynika z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Sprawa wydaje się dość prosta, ale – jak to bywa wśród prawników – pojawiły się różne poglądy co do tego, do kiedy należy wykorzystać urlop zaległy za 2011 r.: do końca września 2012 r. czy też do końca września 2013 r.?

Temat został poruszony w Gazecie Prawnej, a także w blogosferze prawniczej: na blogu DZP Labour Law Blog oraz na blogu e-prawnik.pl. Można tam znaleźć szereg argumentów zarówno za pierwszym, jak i drugim poglądem.

Osobiście przychylam się do stanowiska, zgodnie z którym urlop zaległy za 2011 r. powinien być wykorzystany do 30 września 2012 r. Przede wszystkim dla mnie najważniejszym argumentem jest to, że urlop niewykorzystany w 2011 r. staje się zaległy z dniem 1 stycznia 2012 r., a zatem w dniu, kiedy obowiązują już nowe przepisy. Nie widzę zatem powodu, że przesuwać datę jego wykorzystania aż o rok, tym bardziej, że ustawa deregulacyjna nie zawiera przepisów przejściowych, które by to nakazywały. Czym innym jest nabycie prawa do urlopu z dniem 1 stycznia 2011 r., czym innym zaś fakt, że urlop ten stał się zaległy, gdyż z jakichś względów pracownik nie wykorzystał go w roku 2011.  W związku z tym trudno zgodzić się z argumentem zwolenników drugiego poglądu, że mamy tu do czynienia z działaniem prawa wstecz – ja takiego działania nie widzę, wręcz przeciwnie.

A Ty co sądzisz na ten temat?

0

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy

Często zdarza się, że w ciągu roku (po przerwie w zatrudnieniu albo nie) zaczynamy pracę u innego pracodawcy . Nie jest to nasza pierwsza praca i mamy już ustalone prawo do urlopu. Zastanawiamy się wówczas, jak ustalić wymiar przysługującego nam urlopu wypoczynkowego. Musimy dokonać kilku prostych operacji matematycznych. Jakich? Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie.

Pracownik zawarł umowę na czas określony od dnia 4 września 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. Pracownik posiada ustalone prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni. W 2010 r. nie pracował. Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi za 2010 r. i 2011 r.?

Urlop za 2010 r.

Urlop za 2010 r. naliczamy pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego (art. 1551 § 1 pkt 2 KP), przy założeniach, że:

  • niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1552a § 2 KP),
  • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 KP),
  • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi (art. 1552a § 2 KP).

W związku z tym proporcjonalny urlop pracownika za 2010 r. rok wynosi 4 * 1/12 * 20 = 6,67 tj. 7 dni po zaokrągleniu do pełnego dnia. Urlop ten pracownik powinien wykorzystać do końca 2010 r., najpóżniej zaś do końca marca 2011 r. (art. 168 KP)

Urlop za 2011 r.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. pracownik nabywa prawo do kolejnego pełnego urlopu w wymiarze 20 dni (o ile nie przekroczył 10 lat zatrudnienia). Nie ma tutaj znaczenia, że według stanu na ten dzień jego umowa trwa tylko do 31 marca 2011 r., pracownik bowiem nabywa prawo do urlopu „z góry”. Urlopu za 2011 r. nie liczymy zatem jeszcze proporcjonalnie. Oznacza to, że w czasie trwania aktualnej umowy pracownik teoretycznie może wykorzystać urlop w całości, jeżeli pracowdawca mu go udzieli. Konieczność ustalenia proporcjonalnego wymiaru urlopu pojawi się dopiero wówczas, gdy umowa o pracę wygaśnie 31 marca 2011 r., tzn. gdy ustanie stosunek pracy i gdy trzeba będzie obliczyć ewentualny ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

O sposobie liczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop napiszę w kolejnym poście.